Background

COMFORTABLE & BETAALBAAR

Book Now

BEL: 03 283 83 93

LUCHTHAVENVERVOER JANSSEN

Luchthavenvervoer Janssen is vooraanstaand aanbieder van luchthavenvervoer voor Antwerpen en omgeving. Vele vliegreizen beginnen of eindigen in onze taxi’s waardoor we een schat aan ervaring hebben op dit gebied. We bieden een optimaal klantvriendelijke, ontspannen en betrouwbare rit en dat is wel zo prettig als de verre reis nog moet beginnen of als u net van het vliegtuig stapt.

Luchthavenvervoer Janssen verzorgt het luchthavenvervoer voor Antwerpen en omliggende plaatsen. Dat betekent dat we klanten vervoeren naar alle veelgevraagde luchthavens in België, Nederland en Duitsland en we verzorgen uiteraard ook de terugreis vanaf deze luchthavens. Met deze taxidienstverlening van hoogwaardige kwaliteit bedienen we ook reizigers met als bestemming of vertrekpunt Brussel Midi, Antwerpen Centraal Station.

Wij garanderen veilig vervoer, de beste service en correcte prijzen. Vervoer vanuit gans de provincie Antwerpen naar alle luchthavens in binnen- en buitenland, treinstations en zee terminals.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar op het nummer 03 283 83 93 of via het contact formulier.

 

 

Luchthavenvervoer antwerpen

Taxi naar Luchthaven voor heel Antwerpen

Of u nu Luchthavenvervoer charleroi nodig heeft of taxivervoer naar schiphol airport, het maakt ons niets uit. Vanuit elke plek, elke luchthaven vervoeren wij u naar of van Antwerpen. Het berekenen van de kosten voor uw taxi naar de luchthaven is bij ons zo gedaan. Als u het eens bent met het taxitarief, kunt u de luchthavenvervoer meteen online bestellen. Onze tarieven zijn all inclusive, dus geen verassingen meer achteraf. Al ons vervoer is privé vervoer. Geen vreemde mensen die met u mee rijden, bovendien bepaalt u zelf om welke tijd u opgehaald wilt worden. Naast deze voordelen gelden ook nog eens onze tarieven 24/7 !

Luchthavenvervoer in Antwerpen en omgeving is één van de absolute specialismen van Luchthavenvervoer Janssen. We werken uitsluitend met chauffeurs die goed opgeleid zijn en blijven. Hun kennis en kunde komt goed van pas in bijvoorbeeld het zorgvervoer dat we verzorgen, maar zeker ook in het luchthavenvervoer. Klanten hebben vaak hoge verwachtingen of eisen en dat mag want wij streven zelf ook naar kwaliteit.

 

 

airport taxi t taxi Car on way

[:en]
Background

COMFORTABLE & BETAALBAAR

Book Now

BEL: 03 283 83 93

Airport Transportation Janssen

Airport Transportation Janssen is a leading provider of airport transport in  Antwerp region. Many airport transfers  begin or end in our taxis which is why we have a wealth of experience in this field. We offer an optimal customer friendly, relaxed and reliable ride and that is yet to be as pleasant as the long journey begin or if you just step off the plane.

Airport Transportation Janssen provides airport transportation for Antwerp and surrounding areas. That means we provide customers airport transfers in Belgium, the Netherlands and Germany, and we of course provide the return trip from these airports. We also serve customers with high quality service when their destination is Brussels south train station, Antwerp Central station to catch an international train.
We guarantee safe transport, the best service and fair prices. Transport from all over the province of Antwerp for all airports in Belgium, Netherlands, Germany and france, train stations and sea terminals.
We are reachable day and night by calling 03 283 83 93 or via the contact form .

 

Taxi to airport for entire Antwerp

Whether Airport Transportation charleroi needed or taxi to Schiphol airport, it does not matter to us. From anywhere, any airport we provide airport transfer to or from Antwerp. Calculating the cost of your taxi to the airport is done by us. If you agree with the taxi fare, you can use the airport shuttle directly by our order online tool. Our rates are all inclusive, so no more surprises afterwards. All our transport is a  private transport. No strange people who travel with you, additionally you decide for whatever time you want to be picked up. Besides these advantages also apply for our rates 24/7!
Airport Transportation in Antwerp and region is one of the absolute specialties of  Airport Transportation Janssen. We only work with drivers who are well trained. Their knowledge and skills are usefull in, for example, the taxi service we provide, but also in the airport transport. Customers often have high expectations and requirements and may, because we strive ourselves to high quality.

contact us

For airport transfer in antwerp region, you are on the right place. contact us for more information, call 03 283 83 93 or send us an email: info@luchthavenvervoer-taxi.be

Tags:

Airport Transportation SchipholAirport Transportation RotterdamAirport transportation AntwerpAirport Transportation EindhovenCharleroi Airport transportation

On July 19, 2013, the Flemish government gave the green light for the operation of the airport by the French group Egis. This will also be the next Deurne airport Ostend-Bruges International Airport operate. Egis will operate from 2014 for both airports for 25 years. This puts an end to negotiate a long time in connection with the privatization of the airport. Until then Antwerp Airport is a service of the Department of Mobility and Public Works of the Flemish government.


 

airport taxi t taxi Car on way

[:][:nl]

 

Background

COMFORTABLE & BETAALBAAR

Book Now

BEL: 03 283 83 93

LUCHTHAVENVERVOER JANSSEN

Luchthavenvervoer Janssen is vooraanstaand aanbieder van luchthavenvervoer voor Antwerpen en omgeving. Vele vliegreizen beginnen of eindigen in onze taxi’s waardoor we een schat aan ervaring hebben op dit gebied. We bieden een optimaal klantvriendelijke, ontspannen en betrouwbare rit en dat is wel zo prettig als de verre reis nog moet beginnen of als u net van het vliegtuig stapt.

Luchthavenvervoer Janssen verzorgt het luchthavenvervoer voor Antwerpen en omliggende plaatsen. Dat betekent dat we klanten vervoeren naar alle veelgevraagde luchthavens in België, Nederland en Duitsland en we verzorgen uiteraard ook de terugreis vanaf deze luchthavens. Met deze taxidienstverlening van hoogwaardige kwaliteit bedienen we ook reizigers met als bestemming of vertrekpunt Brussel Midi, Antwerpen Centraal Station.

Wij garanderen veilig vervoer, de beste service en correcte prijzen. Vervoer vanuit gans de provincie Antwerpen naar alle luchthavens in binnen- en buitenland, treinstations en zee terminals.

Wij zijn dag en nacht bereikbaar op het nummer 03 283 83 93 of via het contact formulier.

 

 

Luchthavenvervoer antwerpen

Taxi naar Luchthaven voor heel Antwerpen

Of u nu Luchthavenvervoer charleroi nodig heeft of taxivervoer naar schiphol airport, het maakt ons niets uit. Vanuit elke plek, elke luchthaven vervoeren wij u naar of van Antwerpen. Het berekenen van de kosten voor uw taxi naar de luchthaven is bij ons zo gedaan. Als u het eens bent met het taxitarief, kunt u de luchthavenvervoer meteen online bestellen. Onze tarieven zijn all inclusive, dus geen verassingen meer achteraf. Al ons vervoer is privé vervoer. Geen vreemde mensen die met u mee rijden, bovendien bepaalt u zelf om welke tijd u opgehaald wilt worden. Naast deze voordelen gelden ook nog eens onze tarieven 24/7 !

Luchthavenvervoer in Antwerpen en omgeving is één van de absolute specialismen van Luchthavenvervoer Janssen. We werken uitsluitend met chauffeurs die goed opgeleid zijn en blijven. Hun kennis en kunde komt goed van pas in bijvoorbeeld het zorgvervoer dat we verzorgen, maar zeker ook in het luchthavenvervoer. Klanten hebben vaak hoge verwachtingen of eisen en dat mag want wij streven zelf ook naar kwaliteit.

 

 

airport taxi t taxi Car on way

[:en]
Background

COMFORTABLE & BETAALBAAR

Book Now

BEL: 03 283 83 93

Airport Transportation Janssen

Airport Transportation Janssen is a leading provider of airport transport in  Antwerp region. Many airport transfers  begin or end in our taxis which is why we have a wealth of experience in this field. We offer an optimal customer friendly, relaxed and reliable ride and that is yet to be as pleasant as the long journey begin or if you just step off the plane.

Airport Transportation Janssen provides airport transportation for Antwerp and surrounding areas. That means we provide customers airport transfers in Belgium, the Netherlands and Germany, and we of course provide the return trip from these airports. We also serve customers with high quality service when their destination is Brussels south train station, Antwerp Central station to catch an international train.
We guarantee safe transport, the best service and fair prices. Transport from all over the province of Antwerp for all airports in Belgium, Netherlands, Germany and france, train stations and sea terminals.
We are reachable day and night by calling 03 283 83 93 or via the contact form .

 

Taxi to airport for entire Antwerp

Whether Airport Transportation charleroi needed or taxi to Schiphol airport, it does not matter to us. From anywhere, any airport we provide airport transfer to or from Antwerp. Calculating the cost of your taxi to the airport is done by us. If you agree with the taxi fare, you can use the airport shuttle directly by our order online tool. Our rates are all inclusive, so no more surprises afterwards. All our transport is a  private transport. No strange people who travel with you, additionally you decide for whatever time you want to be picked up. Besides these advantages also apply for our rates 24/7!
Airport Transportation in Antwerp and region is one of the absolute specialties of  Airport Transportation Janssen. We only work with drivers who are well trained. Their knowledge and skills are usefull in, for example, the taxi service we provide, but also in the airport transport. Customers often have high expectations and requirements and may, because we strive ourselves to high quality.

contact us

For airport transfer in antwerp region, you are on the right place. contact us for more information, call 03 283 83 93 or send us an email: info@luchthavenvervoer-taxi.be

Tags:

Airport Transportation SchipholAirport Transportation RotterdamAirport transportation AntwerpAirport Transportation EindhovenCharleroi Airport transportation

On July 19, 2013, the Flemish government gave the green light for the operation of the airport by the French group Egis. This will also be the next Deurne airport Ostend-Bruges International Airport operate. Egis will operate from 2014 for both airports for 25 years. This puts an end to negotiate a long time in connection with the privatization of the airport. Until then Antwerp Airport is a service of the Department of Mobility and Public Works of the Flemish government.


 

airport taxi t taxi Car on way

[:]