[:nl]

Background

COMFORTABLE & BETAALBAAR

Book Now

BEL: 03 283 83 93

Luchthavenvervoer Charleroi

ezocht? Dan zit je goed bij Janssen Luchthavenvervoer, wij zijn vooraanstaand aanbieder van vervoer naar alle luchthaven. Vele vliegreizen beginnen of eindigen in onze taxi’s waardoor we een schat aan ervaring hebben op dit gebied.

We bieden een optimaal klantvriendelijke, ontspannen en betrouwbare rit en dat is wel zo prettig als de verre reis nog moet beginnen of als u net van het vliegtuig stapt.

Taxi Janssen verzorgt het luchthavenvervoer voor Antwerpen en omliggende plaatsen. Dat betekent dat we klanten vervoeren naar alle veelgevraagde luchthavens in België, Nederland en Duitsland. We verzorgen uiteraard ook de terugreis vanaf deze luchthavens. Met luchthavenvervoer Charleroi van taxi Janssen kiest u voor service en kwaliteit!


Luchthavenvervoer Charleroi 24/7

Luchthaventaxi in Antwerpen en omgeving is één van de absolute specialismen van Luchthavenvervoer Janssen. We werken uitsluitend met chauffeurs die goed opgeleid zijn en blijven.

Klanten hebben vaak hoge verwachtingen of eisen en dat mag want wij streven zelf ook naar kwaliteit.


Luchthavenvervoer aan scherpe prijzen

De Luchthavenvervoer Janssen vervoert u van en naar iedere luchthaven in Belgie maar ook het buitenland. Onze Airport Service introduceert snel, betrouwbaar en voordelig luchthavenvervoer. We bieden een lage prijsgarantie zonder daarbij onze service en dienstverlening uit het oog te verliezen.

Contacteer ons

Voor luchthavenvervoer Charleroi zit je hier goed, contacteer ons voor meer info, bel 03 283 83 93 en stuur ons een mail: info@luchthavenvervoer-taxi.be

Tags:

Luchthavenvervoer Charleroi Luchthavenvervoer Antwerpen – Luchthavenvervoer Eindhoven Luchthavenvervoer RotterdamLuchthavenvervoer SchipholLuchthavenvervoer WilrijkLuchthavenvervoer Aartselaar


Bekijk ook eens

De luchthaven wordt sinds 1 januari 1992 in opdracht van het Waals gewest uitgebaat door de naamloze vennootschap Brussels South Charleroi Airport. De grootste aandeelhouders van Brussels South Charleroi Airport S.a. zijn Sowaer en de holding Sambrinvest, beide maatschappijen zijn op hun beurt onderdelen van het Waals gewest. De luchthaven zal deels geprivatiseerd worden. Eind 2008 koos het Waals Gewest het consortium SAVE/Gemeentelijke Holding uit om de gesprekken over de privatisering mee voort te zetten.[2] SAVE baat onder andere de luchthaven van Treviso en Venetië Marco Polo uit.

De geringe grootte en de relatieve nabijheid bij Brussel maken de luchthaven een interessante bestemming voor low-fareluchtvaartmaatschappijen. Ryanair heeft in Charleroi Airport één van haar hubs gevestigd. Andere actieve commerciële maatschappijen zijn Wizz Air, On Air, Jet4you en Jetairfly. Ten slotte wordt de luchthaven nog gebruikt voor privaat luchtverkeer.airport taxi

t taxi Car on way[:en]

Background

COMFORTABLE & BETAALBAAR

Book Now

BEL: 03 283 83 93

Airport Transportation Charleroi wanted? Then you’re good at Janssen Airport Transportation , we are leading provider of transportation to all the airport. Many air travel begin or end in our taxis so we have a wealth of experience in this field.

We offer an optimal customer friendly, relaxed and reliable ride and that is yet to be as pleasant as the long journey begin or if you just step off the plane.

Taxi Janssen handles the airport transport Antwerp and surrounding areas. That means we provide customers all much sought airports in Belgium, Netherlands and Germany. We of course provide the return from these airports. With Charleroi airport transportation taxi Janssen you choose for service and quality!


Airport Transportation Charleroi 24/7

Airport Taxi in Antwerp and region is one of the absolute specialties Airport Transportation Janssen. We only work with drivers who are well trained and continue.

Customers often have high expectations and requirements and may, because we strive ourselves to quality.


Airport transportation at low prices

The Airport Transportation Janssen  transports to and from any airport in Belgium but also abroad. Our Airport Service introduces fast, reliable and cost airport transportation. We offer a low price guarantee without losing our service and support in mind.

contact us

For Charleroi airport transportation is a good choice, contact us for more information, call 03 283 83 93 or send us an email: info@luchthavenvervoer-taxi.be

Tags:

Airport Transportation SchipholAirport Transportation RotterdamAirport transportation AntwerpAirport Transportation EindhovenCharleroi Airport transportation


Check out

The airport is since January 1, 1992 on behalf of the Walloon region run by the corporation Brussels South Charleroi Airport. The largest shareholders of Brussels South Charleroi Airport Sa are Sowaer and holding Sambrinvest , both companies are in turn parts of the Walloon Region . The airport will be partly privatized. In late 2008 it chose Wallonia consortium SAVE / Holding Communal to continue talks on the privatization with. [2] SAVE benefits include Treviso and Venice Marco Polo Airport from.

The small size and relative proximity to Brussels to make the airport an interesting destination for low-fare airlines . Ryanair has in Charleroi Airport one of its hubs located. Other active commercial companies are Wizz Air , On Air , Jet4you and Jetairfly . Finally, the airport is still used for private air travel.


airport taxi

t taxi Car on way[:]