[:nl]

Background

COMFORTABLE & BETAALBAAR

Book Now

BEL: 03 283 83 93

Luchthavenvervoer Antwerpen

Luchthavenvervoer Janssen is vooraanstaand aanbieder van luchthavenvervoer voor Antwerpen en omgeving. Vele vliegreizen beginnen of eindigen in onze taxi’s waardoor we een schat aan ervaring hebben op dit gebied. We bieden een optimaal klantvriendelijke, ontspannen en betrouwbare rit en dat is wel zo prettig als de verre reis nog moet beginnen of als u net van het vliegtuig stapt.

Luchthavenvervoer Janssen

verzorgt het luchthavenvervoer voor Antwerpen en omliggende plaatsen. Dat betekent dat we klanten vervoeren naar alle veelgevraagde luchthavens in België, Nederland en Duitsland en we verzorgen uiteraard ook de terugreis vanaf deze luchthavens. Met deze taxidienstverlening van hoogwaardige kwaliteit bedienen we ook reizigers met als bestemming of vertrekpunt Brussel Midi, Antwerpen Centraal Station.

Luchthavenvervoer in Antwerpen en omgeving is één van de absolute specialismen van Luchthavenvervoer Janssen. We werken uitsluitend met chauffeurs die goed opgeleid zijn en blijven. Hun kennis en kunde komt goed van pas in bijvoorbeeld het zorgvervoer dat we verzorgen, maar zeker ook in het luchthavenvervoer. Klanten hebben vaak hoge verwachtingen of eisen en dat mag want wij streven zelf ook naar kwaliteit.

Luchthavenvervoer aan scherpe prijzen

De Luchthavenvervoer Janssen vervoert u van en naar iedere luchthaven in Belgie maar ook het buitenland. Onze Airport Service introduceert snel, betrouwbaar en voordelig luchthavenvervoer. We bieden een lage prijsgarantie zonder daarbij onze service en dienstverlening uit het oog te verliezen.

Contacteer ons

Voor luchthavenvervoer Charleroi zit je hier goed, contacteer ons voor meer info, bel 03 283 83 93 en stuur ons een mail: info@luchthavenvervoer-taxi.be

Tags:

Luchthavenvervoer Charleroi Luchthavenvervoer Antwerpen – Luchthavenvervoer Eindhoven Luchthavenvervoer RotterdamLuchthavenvervoer SchipholLuchthavenvervoer WilrijkLuchthavenvervoer Aartselaar


Internationale Luchthaven Antwerpen

Op 19 juli 2013 zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de uitbating van de luchthaven door de Franse groep Egis. Deze zal naast de luchthaven van Deurne ook deInternationale Luchthaven Oostende-Brugge uitbaten. Egis zal vanaf 2014 voor gedurende 25 jaar beide luchthavens uitbaten. Hiermee komt een einde aan een lange tijd onderhandelen in verband met de privatisering van de luchthaven. Tot dan is de Luchthaven Antwerpen een dienst van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van deVlaamse overheid.


Nieuws uit antwerpen

Antwerp is a port city on Belgium’s River Scheldt, with history dating to the Middle Ages. In its center, the centuries-old Diamond District houses thousands of diamond traders, cutters and polishers. Antwerp’s Flemish Renaissance architecture is typified by the Grote Markt, a central square in the old town. At the 17th-century Rubens House, period rooms display works by the Flemish Baroque painter Peter Paul Rubens.airport taxi

t taxi Car on way[:en]

Background

COMFORTABLE & BETAALBAAR

Book Now

BEL: 03 283 83 93

Airport Transportation Antwerp

Airport Transportation Janssen is a leading provider of airport transport Antwerp and region. Many air travel begin or end in our taxis so we have a wealth of experience in this field. We offer an optimal customer friendly, relaxed and reliable ride and that is yet to be as pleasant as the long journey begin or if you just step off the plane.

Airport Transportation Janssen provides airport transportation for Antwerp and surrounding areas. That means we provide customers all much sought airports in Belgium, the Netherlands and Germany, and we of course provide the return from these airports. This taxi service of high quality, we also serve travelers with destination or point of departure Brussels Midi, Antwerp Central Station.

Airport Transportation in Antwerp and region is one of the absolute specialties Airport Transportation Janssen. We only work with drivers who are well trained and continue. Their knowledge and expertise comes in, for example only the Zorgvervoer we provide, but also in the airport transport. Customers often have high expectations and requirements and may, because we strive ourselves to quality.

Airport transportation at low prices

The Airport Transportation Janssen  transports to and from any airport in Belgium but also abroad. Our Airport Service introduces fast, reliable and cost airport transportation. We offer a low price guarantee without losing our service and support in mind.

contact us

For Charleroi airport transportation is a good choice, contact us for more information, call 03 283 83 93 or send us an email: info@luchthavenvervoer-taxi.be

Tags:

Airport Transportation SchipholAirport Transportation RotterdamAirport transportation AntwerpAirport Transportation EindhovenCharleroi Airport transportation


Antwerp International Airport

On July 19, 2013, the Flemish government gave the green light for the operation of the airport by the French group Egis. This will also be the next Deurne airport Ostend-Bruges International Airport  operate. Egis will operate from 2014 for both airports for 25 years. This puts an end to negotiate a long time in connection with the privatization of the airport. Until then Antwerp Airport is a service of the Department of Mobility and Public Works of the Flemish government .


News from Antwerp

Antwerp is a port city on Belgium’s River Scheldt, with history dating to the Middle Ages. In its center, the centuries-old Diamond District houses thousands of diamond traders, cutters and polishers. Antwerp’s Flemish Renaissance architecture is typified by the Grote Markt, a central square in the old town. At the 17th-century Rubens House, period rooms display works by the Flemish Baroque painter Peter Paul Rubens.airport taxi

t taxi Car on way[:]